Gravesøknader i Ås kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Ås kommune

Graving i Ås kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.as.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/250 2013 Tusenfryd Gravearbeid Fryds vei PARK & ANLEGG AS 30.11.2020 30.06.2022
21/65 2062 Dyst Gravearbeid Glimmerveien PARK & ANLEGG AS 10.05.2021 31.12.2023
21/77 Åsgård skole Gravearbeid Skoleveien PARK & ANLEGG AS 31.05.2021 31.12.2023
21/81 Særåsveien 16A, Ås Gravearbeid Søråsveien, Brekkeveien BØHN ANLEGG AS 06.09.2021 28.01.2022
21/82 Ås Flerbrukshall Gravearbeid Gamle Hogstvetvei ØST-RIV AS 21.06.2021 01.08.2022
21/86 VA Solbergskogen, ÅS Gravearbeid Elgfaret LEIF GRIMSRUD AS 02.08.2021 07.07.2023
21/105 Ås flerbrukshall Gravearbeid Gamle Hogstvetvei ØST-RIV AS 13.09.2021 30.04.2022
21/109 Kajaveien 51 Gravearbeid Kajaveien GRØTERUD PROSJEKT AS 20.09.2021 30.06.2022
21/140 Brynhilds vei 14 Gravearbeid Brynhilds vei UTEANLEGG AS 29.11.2021 27.05.2022
21/142 Nyborgveien 17 Gravearbeid Nyborgveien UTEANLEGG AS 22.11.2021 27.05.2022
21/144 p0108 - Thomas Maskin - Steinalderveien 26 Gravearbeid Boplassveien TRAFIKKDRIFT AS 25.11.2021 30.01.2022
21/147 KV1045 - Graving, boring og node for fiber-Olsen Stein og Betong Gravearbeid Askehaugveien OLSEN STEIN OG BETONG AS 24.11.2021 31.03.2022
21/151 Grimsrudveien - tillegg Gravearbeid Veidemannsveien TOM HVAAL AS 03.12.2021 13.05.2022
21/152 Granheimtunet, Ås Gravearbeid Granheimtunet AS REALBYGG 20.12.2021 30.06.2022
22/2 AAVF 2020 - AO 35229 - Sjøskogen barnehage - etablering av lysmaster Gravearbeid Sjøskogenveien VEIDRIFT AS 17.01.2022 31.05.2022
22/3 AAVF 2022 - AO34920 - Sjøskogen - påkjørt lysmast Gravearbeid Sjøskogenveien VEIDRIFT AS 17.01.2022 31.05.2022
22/4 brattbakken 14 Gravearbeid Brattbakken ÅL GRAVEDRIFT DA 12.01.2022 01.04.2022