Gravesøknader i Ås kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Ås kommune

Graving i Ås kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.as.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
18/68 VA-sanering Togrenda Gravearbeid Bokfinken KNUT BJERKE AS 22.05.2018 31.10.2019
18/112 Nessetveien 69 Gravearbeid Nessetveien LINDHAUGEN AS 29.08.2018 20.12.2019
18/197 Infrastruktur til nytt bygg for Bilia Gravearbeid Nordbyveien TURHUS MASKIN AS 10.12.2018 30.05.2020