Gravesøknader i Ås kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Ås kommune

Graving i Ås kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.as.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
19/47 Gravearbeider til nye studentboliger i Skogveien Gravearbeid skogveien VEIDEKKE ENTREPRENØR AS 25.03.2019 31.08.2021
19/98 Gravearbeider til nye studentboliger del 2 Gravearbeid Skogveien, Utveien VEIDEKKE ENTREPRENØR AS 13.05.2019 31.08.2021
19/229 Askjem 2 Høydebasseng Gravearbeid Holstadveien CONSTO ANLEGG ØST AS 15.11.2019 01.11.2020
19/244 Skifabrikken Ås Gravearbeid Granheimtunet LINDHAUGEN AS 03.12.2019 31.05.2021
19/252 Nyveien 28 Gravearbeid Nyveien UTEANLEGG AS 06.01.2020 31.12.2020
19/254 ås vgs Gravearbeid Gamle Hogstvetvei ROAR STEEN EDVARDSEN ENTREPRENØRFORRETNING AS 06.01.2020 28.12.2020
19/255 VA- Søndre Moer Gravearbeid Askeveien LEIF GRIMSRUD AS 06.01.2020 08.07.2021
20/4 VA - Søndre Moer 2 Gravearbeid askeveien LEIF GRIMSRUD AS 15.01.2020 31.12.2020
20/27 Toveien44 Gravearbeid Toveien TUNE GRAVESERVICE AS 07.02.2020 31.12.2020
20/106 VA+Tilbygg Granveien 26 Gravearbeid Granveien Privatperson 22.06.2020 30.09.2020
20/108 Fiber Gravearbeid Sportsveien THOR ENTREPRENØR AS 06.07.2020 30.09.2020
20/115 Kulvert - Holstad Gravearbeid Åsveien FOSSUM ANLEGG AS 03.08.2020 30.09.2020
20/136 Grunnundersøkelser Brekkeveien 19 Gravearbeid Brekkeveien STIFTELSEN NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT 31.08.2020 25.09.2020
20/137 Kulvert - Holstad - Utvidelse Gravearbeid Holstadveien FOSSUM ANLEGG AS 15.09.2020 30.09.2020
20/138 VFK, Vollskogen Gravearbeid Vollveien AKERSHUS SPRENGE & GRAVESERVICE AS 26.08.2020 30.10.2020
20/140 Kabelfremføring fiber til Moerveien 16 Gravearbeid Moerveien REIDAR LIER 27.08.2020 25.09.2020
20/141 Drøbakveien 137 Gravearbeid Drøbakveien ESPELY GARTNERI Rolf Kristiansen 28.08.2020 22.12.2020
20/142 Moerveien 22 Gravearbeid Moerveien TOM HVAAL AS 28.08.2020 30.09.2020
20/143 Brekkeveien 64 Gravearbeid Brekkeveien TOM HVAAL AS 01.09.2020 31.10.2020
20/144 Bjørkeveien 3 Gravearbeid Bjørkeveien TOM HVAAL AS 01.09.2020 31.10.2020
20/145 Bjørkestubben 4 Gravearbeid Bjørkestubben TOM HVAAL AS 01.09.2020 31.10.2020
20/146 Burumveien 2 Gravearbeid Burumveien ESPELY GARTNERI Rolf Kristiansen 02.09.2020 02.10.2020
20/147 Grunnboring fv. 1382 Hogstvetveien Gravearbeid Hogstvetveien STATENS VEGVESEN 03.09.2020 02.10.2020
20/148 Skolehusveien Gravearbeid Skolehusveien TERRA ANLEGG AS 31.08.2020 02.10.2020
20/149 Overvann Nebbaveien 90 Gravearbeid Nebbaveien KRÅKSTAD SNØ & ANLEGG AS 28.08.2020 30.09.2020
Viser 1 - 25 av 53 1 2 3 >