Gravesøknader i Ås kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Ås kommune

Graving i Ås kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.as.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Dokumentbestilling

Innsynsbestilling

Du har bedt om innsyn i sak 19/29 hos saksbehandlende enhet Ås kommune – Vei, idrett og natur. Ingen opplysninger er untatt offentligheten, men innsyn må likevel bestilles.

vilkår og betingelser